top of page

RAKAMLAR

"Bir birey, bireysel kaygılarının dar sınırlarını aşarak tüm insanlığın daha geniş kaygılarına yükselene kadar yaşamaya başlamamıştır." MLK

bottom of page